Banach Legal reprezentuje swoich Klientów w sprawach:

  • postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
  • postępowań sądowo-administracyjnych,
  • mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
  • postępowań karnych, karno-skarbowych i egzekucyjnych.

Wobec świadomości jak wymagające finansowo i czasowo bywają spory sądowe, strony konfliktu staramy się kierować na przedsądowe i polubowne rozwiązania kwestii spornych.