Prawo spółek

Prawo spółek jest jednym z podstawowych przedmiotów naszej działalności. Prawnicy Kancelarii prowadzą obsługę przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym w różnorodnych zagadnieniach prawa spółek handlowych, w tym także w następujących obszarach:

  • rejestracja podmiotów w rejestrach przedsiębiorców,
  • tworzenie umów kreujących niestandardowo relacje pomiędzy wspólnikami,
  • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wspólnikami,
  • obsługa prawna organów spółek kapitałowych,
  • bieżąca obsługa korporacyjnej,
  • reprezentowanie wspólników biernych na forum spółki oraz jej organów,
  • wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców,