Usługi Kancelarii obejmują doradztwo przy tworzeniu umów w budowlanym procesie inwestycyjnym, w szczególności:

  • umowy o roboty budowlane i umowy o wykonawstwo zgodnie ze standardami International Federation of Consulting Engineers,
  • umowy o prace projektowe i nadzór autorski,
  • umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
  • umowy z dostawcami mediów i usług,
  • umowy z podwykonawcami.