Prawo pracy

Zasoby kadrowe tuż obok know – how stanowią najwyższą wartość każdego przedsiębiorstwa. Kancelaria świadczy pełne doradztwo dotyczące prawnych aspektów procesu zatrudnienia:

  • projektowanie umów o pracę, umów o współpracy, kontraktów menedżerskich oraz umów towarzyszących,
  • działania zmierzające do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
  • zakładowe i ponad zakładowe układy zbiorowe,
  • wewnętrzne źródła prawa pracy – regulaminy pracy i wynagradzania,
  • przejście zakładu pracy na innego pracodawcę,
  • pracownicze systemy motywacyjne,
  • reprezentację procesową przed sądami pracy wszystkich instancji,
  • BHP,
  • organizację i rozliczanie czasu pracy,
  • reprezentacja pracodawcy w sporach o mobbing i dyskryminację.