Kancelaria Banach Legal dorardza klientom w sprawach:

  • sprzedaży i zakupu udziałów w kapitałach zakładowych spółek,
  • prowadzenia badania prawnego przedsiębiorstwa,
  • sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw,
  • restrukturyzacji,
  • łączenia, podziałów i przekształceń spółek.