Doradzamy w zagadnieniach dotyczących zawierania i wykonywania umów pomiędzy przedsiębiorcami oraz osobami indywidualnymi, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym.

Doradzamy przy wyborze optymalnych rozwiązań zabezpieczających interesy naszych klientów koncentrując się na rozpoznawaniu i zabezpieczaniu wszystkich rodzajów ryzyk, w tym podatkowych, które mogą wystąpić w związku z projektowanymi bądź komentowanymi umowami.