Kancelaria Banach Legal świadczy pełne doradztwo dla przedsiębiorców indywidualnych oraz ich rodzin. W pracy uwzględniamy specyfikę kultury organizacyjnej analizowanego biznesu. Z dużą uwagą i troską traktujemy różnice poglądów u poszczególnych osób zaangażowanych w funkcjonowanie przedsiębiorstwa rodzinnego.

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

  • bieżące doradztwo prawne i podatkowe,
  • analizę zagadnień prawnych i podatkowych związanych z zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa i rodzinnym,
  • rozpoznawanie spraw dotyczących majątku rodzinnego wykorzystywanego dla celów przedsiębiorstwa,
  • sukcesja przedsiębiorstwa, sprawy spadkowe,
  • przekształcenia w spółki handlowe,
  • sprzedaż i kupno przedsiębiorstwa,

PRAWNICY: