dr Joanna Derlatka
Counsel
Doktor nauk prawnych, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Administracji

Joanna koncentruje swoją aktywność zawodową w obszarze prawa cywilnego materialnego i procedury cywilnej. Działalność doradcza i naukowa Joanny dotyczy złożonych zagadnień praktycznych występujących na etapach postępowania spornego i wykonania orzeczenia.

Joanna ukończyła aplikację notarialną w ramach Izby Notarialnej w Krakowie oraz zajmuje stanowisko adiunkta na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym monografii „Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym” (Wolters Kluwer, 2015 r.) oraz współautorka Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego (C.H. Beck, 2017 r.).

Email: joannahttp://banachlegal.pl/kontakt/.derlatka@banachlegal.pl

ORGANIZACJE

  • Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Administracji

Wybrane publikacje

  • Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym” (Wolters Kluwer, 2015 r.)
  • Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz (C.H. Beck, 2017 r.).