Polska – Ukraina! Banach Legal o nowych możliwościach

Ukraińcy w Polsce

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że Banach Legal poszerza swoją ofertę o usługi dedykowane przedsiębiorcom i obywatelom ukraińskim działającym w obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Oferta dedykowana jest również dla tych z Państwa, którzy działając dotychczas w granicach Rzeczpospolitej Polskiej oraz w obszarze państw zachodnich UE zainteresowani są rozwojem własnego biznesu we wschodniej części kontynentu europejskiego.

Ukraińcy w Polsce

Wzmacniająca się wymiana handlowa i pracownicza pomiędzy obydwoma krajami sąsiedzkim oraz rosnące zainteresowanie ukraińskim rynkiem uzasadnia poświęcenie wzajemnym relacjom wzmożonej uwagi.

Praktykę ukraińsko – polską prowadzi w Banach Legal adwokat Artur Platonow. Artur prowadzi praktykę adwokacką w Kijowie, w którym zrzeszony jest w ramach Kijowskiej Izby Adwokackiej. W Banach Legal odpowiedzialny jest za obsługę ukraińsko języcznych Klientów działających gospodarczo i pracujących w Polsce. Artur oferuje swoją biegłość w zakresie ukraińskiego prawa gospodarczego i cywilnego.

Jeśli zainteresował Cię powyższy materiał skontaktuj się z nami.

Wybrane zagadnienia:

 • działalność gospodarcza na Ukrainie,
 • transport drogowy towarów,
 • cło,
 • eksport towarów i usług,
 • przedsiębiorcy Ukraińscy w Polsce,
 • warunki pracy w Polsce dla pracownika ukraińskiego,
 • prawo pracy,
 • zbiorowe prawo pracy,
 • płaca minimalna,
 • pracownik ukraiński w budownictwie,

Języki:

 • j. polski
 • j. rosyjski
 • j. ukraiński
 • j. niemiecki

Kategorie:

ukraiński adwokat

adwokat Ukraina Poznań

prawo pracy Ukraina

praktyka ukraińska