Nadgodziny ? Jak ich uniknąć ?

Nadgodziny

Nadgodziny – pracodawca powinien ustanowić wewnętrzne regulacje, które normują możliwość pracowników do regularnego prowadzenia rozmów służbowych i służbowego kontaktu mailowego poza godzinami pracy. Zalecane jest by w regulaminach pracy, obwieszczeniach bądź innych formach wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy zakazywać tego rodzaju działań oraz przestrzegać zaznajamiania pracowników z wprowadzonymi przepisami.

Ewidencja czasu pracy

Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. Pracownik który uważa, że nadgodziny nie są ewidencjonowane, powinien zwrócić na to uwagę przełożonego i kierownika firmy. Jeżeli pracodawca wie, że pracownik wykonuje pracę w nadgodzinach i nie wyraża na to zgody, musi to wyraźnie zakomunikować – wskazany jest tutaj co najmniej emai z potwierdzeniem odczytania.

Proces sądowy

Pracownik w takich wypadkach nie powinien podnosić zarzutu wiedzy i zgody pracodawcy na pracę ponad dopuszczalne przepisami normy czasu pracy
Jeśli pracownik z własnej woli, bez wiedzy przełożonego, decyduje się na pracę w czasie wolnym, wówczas nie może dochodzić roszczeń wynikających z pracy w nadgodzinach. Powyższe wynikać może z niewłaściwej organizacji czasu pracy przez pracownika.

Jeśli zainteresował Cię powyższy materiał skontaktuj się z nami